QQ在線咨詢
電話

0755-82124410

 

傳真

0755-82124037


產品中心> TRANSCOM> MMICs> MMICs with package> Parametric>


Product No. Freq. G.O.F. Gain P-1dB IP3 DC Voltage DC Current EVB
(GHz) (+/-dB) (dB) (dBm) (dBm) (Volt) (mA)
TC3131 2.4 28 30 39 7 400 dxf file
TC3133 2.4 24 31 39 5 600 dxf file
TC3141 2.4 29 33 42 7 800 dxf file
TC3142 2.4-2.5 13.5 33 43 5 600
TC3143 2.1-2.2 29 33 42 7 800
TC3331 3.3-3.7 0.5 30 30 39 7 650 dxf file
TC3331A 2.9-3.3 0.5 30 30 39 7 650
TC3332 3.3-3.8 0.5 27 30 39 9 500 dxf file
TC3341 3.3-3.7 0.5 27 32.5 42 8 700 dxf file
TC3531 5.8 24 30 39 7 600 dxf file
TC3532 4.9-6 0.5 21 29 39 8 400 dxf file
TC3541 5.2-5.9 0.5 20 33 42 9 1000 dxf file
TC3741 9.5-10.5 11 33 42 10 1100 dxf file
TC3761 9.2-10 0.4 15 40 8 2500
TC4522 13.75-14.5 1 28 27 37 8 500
TC4531 13.75-14.5 1 30 30.5 39 8 750
TC4542 13.75-14.5 1 26 32.5 41 8 1500
亚洲中文字幕久久精品无码_中文字幕视频二区人妻_最好看的最新高清中文字幕